Istorie și descriere - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION PETROVICI” TECUCI

Go to content
  A fost fondată la Tecuci “Scoala de Baieți” în 1842 din ordinul Epitropiei Învătăturilor Publice din Iași, în urma unei petiții adresate domnitorului Mihail Sturdza în noiembrie 1841 de catre 27 de locuitori ai Targului Tecucilor.
  1953-2005 Școala a preluat numarul 4 devenind Școala Generala nr.4.
 Dupa 1990-Școala Generală nr.4 preia numele filosofului Ion Petrovici.
  Din 2005 Școala intră într-un program de reconstrucție, iar în 2007 se mută într-un local nou.
  Pe rând este școală generală, gimnazială sau Școală de Arte și Meserii.
Localul şcolii este situat în centrul municipiului Tecuci, jud.Galaţi, deservind o bună parte din cartierele centrale ale oraşului.
  Începând cu ianuarie 2007 şcoala noastră funcţionează într-un local nou, construit prin programul Băncii Mondiale şi Consiliul Local.
  Şcoala noastră este un sistem deschis, un loc în care elevii se simt în siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca un întreg. Ne propunem să şcolarizăm toţi
copiii din circumscripţia şcolară prezentând o ofertă educaţională îndrăzneaţă, cu rezultate scontate pentru ridicarea valorii şcolii noastre şi să oferim şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor partenerilor educaţionali.
  De asemenea venim în întîmpinarea nevoilor comunităţii locale prin oferta de şolarizare a analfabeţilor sau a completării de studii, a programului ”A DOUA ŞANSĂ”.
  Ne propunem să devenim o şcoală cu adevărat eficientă prin folosirea de metode de predare activ-participative, de gândire critică în munca cu elevii, prin aplicarea de metode
alternative de evaluare, prin crearea de condiţii de afirmare a tuturor elevilor din şcoală, prin implicarea comunităţii în viaţa şcolii.
  Echipa şcolii doreşte să elaboreze politici specifice care să vizeze: o abordare a educaţiei europene, încurajarea participării democratice a elevilor şi părinţilor la viaţa şcolii, o învăţare eficientă şi să ofere şanse egale pentru toţi elevii, impicând în procesul de dezvoltare şcolară atât factorii educaţionali cât şi comunitatea, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum : democratie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.
  Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici”, este situată în zona centrală a municipiului Tecuci, la strada principală. Parte din personalul şi elevii ce frecventează această şcoală pot ajunge la
program cu uşurinţă.
  Poziţia centrală a unităţii facilitează ca rapiditatea de a ajunge la Casa de Cultură și Sala de spectacole pentru a viziona sau a susţine spectacole, la Biblioteca municipală, Galeria de artă, Muzeul mixt, Clubul elevilor, Școala sportivă. Orele de dirigenţie sau activităţile tematice se pot desfăşura vizitând muzeul, galeria de artă, parcurile, bazele sportive. Biserica, situată în imediata apropiere a școlii pot fi vizitate nu numai la orele de religie. Deplasarea la obiectivele menţionate nu necesită eforturi materiale sau de timp.

Back to content